BASKETBALL-ZWEITE-BUNDESLIGA-HAMBURG-CHEMNITZ (Bild Nr. 14186)
Datum: 23.03.2019