BASKETBALL-ZWEITE-BUNDESLIGA-CHEMNITZ-HAMBURG (Bild Nr. 14458)
Datum: 30.04.2019
BASKETBALL-ZWEITE-BUNDESLIGA-CHEMNITZ-HAMBURG (Bild Nr. 14443)
Datum: 30.04.2019
BASKETBALL-ZWEITE-BUNDESLIGA-CHEMNITZ-HAMBURG (Bild Nr. 14418)
Datum: 30.04.2019
DFL-ZWEITE-BUNDESLIGA-HAMBURG-DRESDEN (Bild Nr. 14049)
Datum: 11.02.2019
BASKETBALL-ZWEITE-BUNDESLIGA-HAMBURG-TUEBINGEN (Bild Nr. 13476)
Datum: 06.10.2018
DFB-POKALFINALE-MUENCHEN-DORTMUND (Bild Nr. 7840)
Datum: 21.05.2016
DFB-POKALFINALE-MUENCHEN-DORTMUND (Bild Nr. 7860)
Datum: 21.05.2016
DFB-POKALFINALE-MUENCHEN-DORTMUND (Bild Nr. 7833)
Datum: 21.05.2016
DFB-POKALFINALE-MUENCHEN-DORTMUND (Bild Nr. 7866)
Datum: 21.05.2016
DFB-POKALFINALE-MUENCHEN-DORTMUND (Bild Nr. 7819)
Datum: 21.05.2016
DFB-POKALFINALE-MUENCHEN-DORTMUND (Bild Nr. 7857)
Datum: 21.05.2016
DFB-POKALFINALE-MUENCHEN-DORTMUND (Bild Nr. 7811)
Datum: 21.05.2016
DFB-POKALFINALE-MUENCHEN-DORTMUND (Bild Nr. 7795)
Datum: 21.05.2016
DFB-POKALFINALE-MUENCHEN-DORTMUND (Bild Nr. 7785)
Datum: 21.05.2016
DFB-POKALFINALE-MUENCHEN-DORTMUND (Bild Nr. 7793)
Datum: 21.05.2016
DFL-BUNDESLIGA-HAMBURG-KOELN (Bild Nr. 5510)
Datum: 07.02.2016
DFL-BUNDESLIGA-HAMBURG-KOELN (Bild Nr. 5523)
Datum: 07.02.2016
FIBA-BASKETBALL-EUROPEAN-CHAMPIONCHIP-SRB-GER (Bild Nr. 3305)
Datum: 06.09.2015
DFL-BUNDESLIGA-HAMBURG-BERLIN (Bild Nr. 1277)
Datum: 20.03.2015
DFL-BUNDESLIGA-HAMBURG-BERLIN (Bild Nr. 1283)
Datum: 20.03.2015