BASKETBALL-ZWEITE-BUNDESLIGA-HAMBURG-CHEMNITZ (Bild Nr. 11124)
Datum: 14.10.2017