BASKETBALL-ZWEITE-BUNDESLIGA-CHEMNITZ-HAMBURG (Bild Nr. 14447)
Datum: 30.04.2019
BASKETBALL-ZWEITE-BUNDESLIGA-HAMBURG-CHEMNITZ (Bild Nr. 3932)
Datum: 31.10.2015