BASKETBALL-ZWEITE-BUNDESLIGA-CHEMNITZ-HAMBURG (Bild Nr. 14449)
Datum: 30.04.2019